İçişleri Bakanlığınca 180 günlük Eylem Planı doğrultusunda 81 İl Valiliğinde ve tüm Kaymakamlıklarda Kamu Hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hzılı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması maksadıyla Açık Kapı Projesi Kapsamında 15.03.2018 tarihi itibariyle Valiliğimiz bünyesinde Açık Kapı Bürosu faaliyete geçecektir.
 
 
 
        Açık Kapı Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi  
        Açık Kapı Modülü Kullanıcı Klavuzu