ESKİ BOLU VALİLERİMİZ
1921 - 1965   1965 - 2018
Fotoğraf   Adı Soyadı Gör.Baş.Tarihi Gör.Bit.Tarihi
  Ahmet Fahrettin Bey 25/06/1921 - 07/01/1924
  Ali Rıza OSKAY 06/02/1924 - 11/08/1927
  Salim Özdemir GÜNDAY 20/10/1927 - 29/12/1927
  Ali Sakıp BEYGO 12/02/1928 - 11/10/1931
  Ali Rıza OSKAY 30/10/1931 - 10/09/1934
  Salih Cemal GÜLEN 30/09/1934 - 18/08/1936
  S. Salim GÜNDOĞAN 27/08/1936 - 27/07/1939
  Naci KICIMAZ 30/07/1939 - 25/11/1940
  Ahmet Durmuş EVRENDİLEK 14/12/1940 - 22/02/1944
  Dr. Sükuti TÜKEL 17/03/1944 - 07/05/1945
  Naci ROLLAS 30/05/1945 - 30/10/1946
  Kemal HADIMLI 13/11/1946 - 05/03/1949
  Nihat DANIŞMAN 06/03/1949 - 10/08/1950
  İhsan ECEMİŞ 31/08/1950 - 23/02/1953
  Şevket OZANALP 11/06/1953 - 07/12/1953
  Celalettin ÜNSELİ 07/12/1953 - 26/06/1956
  Ahmet TEKELİOĞLU 04/07/1956 - 11/08/1958
  Hakkı ÜLKEN 04/09/1958 - 09/06/1960
  Fahri CIVGIN 13/06/1960 - 22/06/1964
  H. Nusret BUDUNÇ 03/07/1964 - 04/09/1965
 
Fotoğraf   Adı Soyadı Gör.Baş.Tarihi Gör.Bit.Tarihi
  Mustafa Asım BÜYÜKLÜ 16/09/1965 - 08/08/1967
  Şükrü KENANOĞLU 13/08/1967 - 12/09/1970
  A. Haydar ÖZKIN 16/09/1970 - 24/06/1971
  A. Suat ERGÜNEK 28/06/1971 - 24/01/1972
  A. Ragıp GERÇEKER 31/01/1972 - 28/07/1975
  Celal KAYACAN 28/07/1975 - 15/02/1978
  N. Macit İSKENDEROĞLU 15/02/1978 - 07/12/1979
  Mithat ÇEKİN 06/12/1979 - 02/11/1980
  Adnan DARENDELLER 04/11/1980 - 03/02/1984
  Doğan TOPALOĞLU 06/02/1984 - 11/06/1985
  Gökhan AYDINER 24/06/1985 - 15/08/1991
  Rasim BAŞ 19/08/1991 - 19/02/1992
  Yener RAKICIOĞLU 21/02/1992 - 15/05/1996
  Nusret MİROĞLU 17/05/1996 - 07/08/2000
  Mehmet Ali TÜRKER 09/08/2000 - 17/09/2004
  Ali SERİNDAĞ 22/09/2004 - 05/04/2008
  Ahmet ZAHTEROĞULLARI 24/02/2014 - 4/02/2015
  Aydın BARUŞ 04/03/2015 - 05/11/2018