İl İnsan Hakları Kurulu Eylül ayı toplantısı, Kurul Başkanı Vali Yardımcısı Dr. Muammer Sönmez’in başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

 

Toplantıya İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı ve üyelerinin tanışması ile başlandı.

 

Toplantı gündeminde yer alan internet sitesine, başvuru masasına ve dilek kutularına yapılan müracaatların değerlendirilerek araştırılması ve gereğinin yapılması için ilgili Kurumlara yazılması kararlaştırıldı.

 

Önceki aylarda yapılan başvurularla ilgili yapılan yazışmalar neticesinde kurumlardan gelen cevabi yazılar değerlendirildi.

 

Kurul Üyelerinden Av. Fatma Aydaşoğlu, Dr. Osman Yıldırım, H. Ayten Yavuz ve Fikret Özen tarafından oluşan komisyon tarafından İlimizde bulunan okul ve hastane ziyaretlerine devam edilmesine,

 

Ekim ayı İl İnsan Hakları Kurul toplantısının 21 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Valilik Kartalkaya Toplantı salonunda yapılmasına karar verilerek toplantıya son verildi.