Ek: Sınav İlanı
 
     Düzeltme Duyurusu
 
2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Bolu İli Bazlı Günlü Katılım Listesi için tıklayınız
 
 
UYARI:
 
Adayların Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde yine Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır.